Tkaná nebo netkaná geotextílie?

Mechanické vlastnosti geotextilií jsou ovlivněny technologií výroby a výrobními úpravami. Tyto vlastnosti je možné chápat jako určité předpoklady a omezení pro plnění správné funkce výrobku v průběhu životnosti. Z tohoto důvodu jsou definovány okrajové podmínky a požadavky, na které je nutno myslet při výběru a při instalaci geotextilie.

Pevnost v tahu (v kN/m) je u tkaných textilií při stejné plošné hmotnosti výrazně vyšší. Dosahuje ji při současném výrazně nižším protažení.