Jakou geotextilii vybrat?

Tkaná, netkaná nebo pletená textilie?

Geotextilie rozlišujeme podle technologie jejich výroby na tkané, netkané a pletené.

Tkané textílie jsou vyráběny na tkalcovském stavu technologií osnova-útek. Skládají se ze dvou řad souběžných vláken propletených v pravých úhlech do tkaniny tak, aby vytvořily vzájemnou pravidelnou soustavu propletených pramenců.

Typické geotextilie vyrobené technologiemi tkaní, pletení a vpichování

Netkané textilie se skládají z vláken uspořádaných do nepravidelné struktury. Vyrábí se mechanickým nebo fyzikálně-chemickým způsobem, popř. jejich kombinací. Mechanického zpevnění se dosahuje tzv. vpichováním, tedy propichováním náhodně rozptýlených vláken soustavami protichůdně orientovaných speciálních jehel.

Pletené textilie jsou vyráběny na pletacích strojích z nití nebo pramenců vytvarovaných do oček vzájemně provázaných případně s použitím dalších vazebních prvků uspořádaných do sloupků a řádků. Pokud jsou nitě (pramence) v jednom směru přímé, jedná se o geotextilii s přímo orientovanou strukturou (anglicky „directly oriented structure“).

Podrobnější údaje o jednotlivých způsobech výroby a další zajímavosti lze také nalézt v anglickém jazyce na stránkách Mezinárodní geosyntetické společnosti.

Pro uživatele ale vzniká problém, jakou geotextilii vybrat. Vlastnosti i vzhled geotextilií vyrobených různými technologiemi a z různých výrobních surovin se významně liší a vybrat vhodnou geotextilii pro konkrétní použití nemusí být vůbec jednoduché.

Jakou geotextilii tedy vybrat?

Pro výběr vhodného typu geotextilie je potřeba vědět, jaké funkce a jaké chování od geotextilie očekáváme. Lze se zjednodušeně řídit několika obecnými pravidly:

  • Tkané a pletené geotextilie mají vyšší pevnost v tahu než geotextilie netkané.
  • Tkané a pletené geotextilie mají menší tažnost, tedy jsou méně poddajné a tvárné než geotextilie netkané.
  • Tkané geotextilie mají nižší propustnost vody kolmo k rovině geotextilie než geotextilie netkané.
  • Netkané geotextilie mají mají schopnost vést vodu v rovině geotextilie, tkané a pletené geotextilie tuto schopnost vůbec nemají.
  • Netkané geotextilie mají větší náklonnost k zanášení (kolmataci) než tkané a pletené geotextilie tuto schopnost vůbec nemají.
  • Pletené geotextilie s přímo orientovanou strukturou lze používat pro extrémně namáhané konstrukce s jejich minimálními deformacemi.

Uvedené zásady samozřejmě nezahrnují všechny aspekty rozhodování. Pro kvalifikovanou pomoc s výběrem nejvhodnější geotextilie je dobré se obrátit na odbornou firmu.

11PHMR18