Stavební geotextilie

Geotextilie ve stavebnictví

Stavební geotextilie se používají, jak už název naznačuje, především ve stavebnictví pro celou řadu aplikací. Na stavební geotextilie jsou kladeny vysoké nároky a jejich výrobci musí prokazovat jejich vlastnosti pomocí nejrůznějších zkoušek.

Jednotlivé vlastnosti, označované jako technické specifikace, potom slouží projektantům i stavitelům k výběru vhodné geotextilie pro zamýšlené použití.

Stavební geotextilie se nejčastěji využívají jako separace, tedy pro oddělení jednotlivých vrstev sypkých stavebních materiálů. Zabraňují tak jejich mísení a v některých případech zvyšují jejich únosnost pro dopravní nebo jiné zatížení.

Téměř výhradně se tyto geotextilie vyrábějí ze syntetických materiálů, zejména z polypropylenu, polyesteru nebo jejich směsí. Někdy se také používají pro výrobu stavebních geotextilií recyklované plasty, avšak pro dosažení dobrých vlastností a dlouhé životnosti nejsou geotextílie z recyklovaných materiálů vhodné.