Zahradní geotextilie

Zahradní textilie pod jahodami jako ochrana před znečištěním

Jako zahradní geotextilie se označují textilie, případně jiné tkaniny používané především v zahradnictví a zemědělství. Někdy se tyto geosyntetické výrobky také označují výrazem „agrotextilie“. Tyto textilie jsou specifické tím, že na ně nejsou kladeny zvláštní požadavky najejich mechanické vlastnosti, ale upřednostňují se vlastnosti důležité pro agrovýrobu.

Syntetické zahradní geotextilie (agrotextilie) jsou vyráběny především jako tenké textilie z polypropylenu v bílé, hnědé nebo černé barvě a sjou využívány především k zakrývání polí a záhonů před škůdci, k ochraně rostlin proti mrazu nebo k oddělování mulčovacích pokryvů od zeminy.

Přírodní zahradní geotextilie se nejčastěji vyrábějí z juty nebo biomasy. Jutové textilie se zásadně vyrábějí tkaním a používají se k celé řadě aplikací, u nichž je důležité nevnášet do přírody syntetické produkty. Geotextilie z biomasy se nazývají ekotextilie a jejich hlavní předností je bezezbytkový rozklad na přírodní suroviny.

10PH18