Geotextilie pro zelené střechy

Zelené střechy, ať už s intenzivní nebo extenzivní zelení, je nutné udržovat více či méně (podle typu zeleně) zavlaženou. Slouží k tomu akumulační a drenážní vrstva. Filtrační geotextilie zabraňuje splavování materiálu do drenážního systému.  Hydroizolace musí být odolná proti prorůstání kořenů. Podporou ji může být geotextilie s ochrannou funkcí. Optimální skladbou pro zelené střechy tedy může být:

 • Zeleň
 • Zemina
 • Filtrační geotextilie
 • Drenážní vrstva
 • Ochranná geotextilie

 

Druh filtrační geotextilie je třeba volit v závislosti na druhu zeminy. Pokud se jedná o jemnozrnné zeminy s velikostí zrn do 0,06 mm, měla by velikost otvoru O90 být menší než 0,1 mm. Doporučuje se užít geotextilie s odolností proti protržení (určeno dle CBR) min. 1,5 kN a s propustností vody kolmo k rovině výrobku min. 10 l/m2.s.

Parametry filtrační geotextilie pro zelené střechy:

 • Primární funkce: filtrační
 • Doporučený typ: netkaná
 • Odolnost proti protržení (CBR): min 1,5 kN
 • Propustnost vody kolmo k rovině výrobku: min. 10 l/m2.s

 

Doporučený výrobek:

 

Parametry ochranné geotextilie pro zelené střechy:

 • Primární funkce: separační
 • Doporučený typ: netkaná
 • Odolnost proti protržení (CBR): min 3,9 kN
 • Minimální plošná hmotnost: 300g/m2

 

Doporučený výrobek: