Pokládka geotextílie

Skladování a transport

 • Skladování:
  • vleže na suchém místě
  • chráněno proti UV záření a povětrnosti (výrobní obal nebo jiné zakrytí)
 • Transport:
  • pomocí trubky provlečené jádrem role
  • plynulé zvedání a pokládání (ručně, mechanismy)
  • nevláčet ani netáhnout, hrozí poškození

Stříhaní geotextílie, dělení role na menší části

 • Stříhání: nůžky na plech, zahradnické nůžky, odporový drát nebo jiné vhodné pomůcky
 • Dělení role: motorová pila, úhlová bruska

Příprava podkladu

Pokládce geotextilie musí předcházet úprava podkladu ve shodě s projektovou dokumentací, zejména:

 • Očištění od nežádoucích předmětů (kamení, balvany, dřevo, sklo, kov…)
 • Vyplnění prohlubní vhodným materiálem
 • Urovnání a zhutnění


Postup instalace tkané geotextilie

 1. Pokládka geotextilie

 • Rozvinutí role o 1 m pro odkrytí jejího konce
 • Zatížení odkrytého konce (zemina, kameny)
 • Rozvinutí role v projektovaném směru a na projektovanou délku
 • Ustřižení rozvinutého pásu (oddělení od zbytku role)
 • Napnutí rozvinutého pásu silou 40 – 150 kg na běžný metr šířky
 • Při napnutí musí být eliminovány veškeré nerovnosti vzniklé rozvíjením
 • Zatížení napínaného konce (zemina, kameny)

 2. Vzájemné spojování pásů

 • Spojení pásů dle specifikací projektu
  • Nejméně však přesahem 300 mm
  • Orientace přesahu musí respektovat směr rozhrnování materiálu
 • Zatížení přesahu (zemina, kameny)

 3. Zásyp geotextilie

 • Rovnoměrné rozmístění zásypového materiálu na položenou geotextilii
  • Materiál nesmí padat na geotextilii z výšky, hrozí její poškození
  • Rozhrnutí materiálu z dílčích hromad se provede pomocí lžíce rypadla nebo nakladače
  • Použití dozeru na větší vzdálenosti je nepřípustné, zásyp se segreguje, dochází k vlnění geotextilie
 • Zhutnění


Pravidla provádění

 1. Pohyb mechanismů po geotextilii

 • Žádné stavební mechanismy nesmí přímo pojíždět položenou geotextilii
 • Minimální tloušťka ochranné vrstvy činí 150 mm

 2. Poškození geotextilie

 • V případě poškození geotextilie:
  • Odstranit zdroj poškození
  • Poškozené místo překrýt geotextilií s přesahem 1 m od hrany poškození