Co jsou geotextilie?

Definice geotextilie

Definicí pojmu „geotextilie“ (anglicky „geotextile“) je celá řada. Asi nejpřesnější definici uvádí norma ČSN EN ISO 10318, která definuje geotextilii jako „plošný, propustný, polymerní (syntetický nebo přírodní) textilní materiál, který může být netkaný, pletený nebo tkaný, používaný v kontaktu se zeminou a/nebo jinými materiály při využití v geotechnice a stavebním inženýrství“.

Separační geotextílie pod konstrukcí vozovky

Jednodušší definici uvádí česká verze otevřené encyklopedie Wikipedie, podle níž Geotextilie je plošný nebo trojdimenzionální útvar z textilních materiálů používaný ve stavebnictví, který plní funkci výztuže, ochrany nebo filtru“.

Z pohledu laika je geotextilie technickou textílií, která může vypadat podobně jako tkané látky používané v domácnosti, ale také se její vzhled může vypadat podobně jako filc.

Vzhled geotextilie je určen způsobem výroby. Běžnou domácí textílii připomínají geotextílie tkané a pletené, podobnost s filcem vykazuje netkaná geotextilie. Všechny uvedené typy geotextilií se obvykle vyrábějí z polypropylenu, polyesteru, nebo jejich kombinací. Často se také využívá recyklovaných surovin získaných zpracováním odpadních plastů.

V poslední době přicházejí na trh geotextilie vyrobené z kompostovatelné přírodní biomasy, které se vyznačují tím, že se postupem času za přítomnosti vody rozpadají opět na přírodní plně biologicky odbouratelné prvky. Tyto geotextilie se nazývají ekotextilie, ale vzhledem k jejich použití v zemědělství a zahradnictví se také můžeme setkat s výrazem agrotextilie.

Geotextilie zastávají celou řadu důležitých funkcí. Technicky nejvýznamnější jsou funkce separační, ochranná, filtrační, výztužná a drenážní.

Netkaná geotextilie pod zahraní jezírko

Vlastnosti geotextilií

Jednotlivé vlastnosti geotextilií se rozdělují na vlastnosti fyzikální, mechanické a hydraulické.

Z fyzikálních vlastností je nejznámější hmotnost na metr čtvereční, nejčastěji uváděná v g/m2. Lidově se této vlastnosti říká gramáž. Tato fyzikální vlastnost se stala velmi populární v době, kdy se geotextilie začínaly používat. Protože byly všechny podobné, stačil pouze tento rozlišovací znak. Dnes je tato vlastnost překonaná, ale i přesto se v mnoha stavebních projektech tato vlastnost stále udává.

Mezi základní mechanické vlastnosti geotextilií patří pevnost v tahu, protažení při maximálním zatížení (také nazývaná „tažnost“) a odolnost proti protržení (také nazývaná „CBR“). Všechny tyto vlastnosti předurčují chování geotextilie ve stavební konstrukci a jsou nezbytnou součástí popisu v projektové dokumentaci.

Ke klíčovým hydraulickým vlastnostem patří propustnost vody přes geotextilii a její odolnost proti zanesení (kolmatace) geotextilie jemnými částečkami zeminy. Tyto vlastnosti jsou rozhodující tehdy, jeli geotextílie umístěna tak, že přes ni prochází voda, případně jiná tekutina, protože určuje, jak dlouho bude geotextilie plnit v konstrukci svoji funkci.

Životnost geotextilií

Životnost geotextilií závisí na použité výrobní surovině a prostředí, ve kterém je geotextilie umístěna. Obecně se dá říci, že geotextilie vyrobené z primárních plastů mají životnost v desítkách až stovkách let, výrobky z recyklovaných plastů vykazují životnost výrazně kratší. Minimální zaručená životnost je vždy výrobcem vyznačena na doprovodném dokumentu ke konkrétnímu výrobku.

Životnost ekotextilií, případně přírodních textilií z jutových, kokosových a dalších přírodních vláken je maximálně 10 let. Tyto geotextílie se po čase vlivem vlhkosti a jiných faktorů rozloží a působí jako hnojivo.

Geotextilie jsou vyráběny v několika barevných variantách. Nejběžnější varianty jsou bílá, černá a hnědá. Bílá barva odráží slunce a spíše zastiňuje. Černá naopak udržuje pod textilií teplotu. Hnědá je pak velmi populární v zemědělství a zahradnictví.

11PHMR18