Instalace geotextilie

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Geotextilie jsou ve své podstatě odolné a trvanlivé výrobky. Ale stejně jako pro jiné stavební materiály, tak i pro geotextilie platí, že jejich vlastnosti tolik důležité ke správné funkci výrobku, může ovlivnit nesprávná manipulace a skladování. Aby si geotextilie udržely požadované vlastnosti, je zapotřebí znát zásady následujících instalačních kroků.

Postup instalace geotextilií:
 1. Přeprava a manipulace s geotextiliemi
 2. Skladování geotextilií před instalací
 3. Příprava podkladu pro montáž geotextilie
 4. Stříhání geotextilií
 5. Pokládka pásů geotextilie
 6. Vzájemné spojování a kotvení pásů geotextilií
 7. Zasypávání geotextilií
 8. Opravy poškozených míst geotextilie

Přeprava geotextilií

Nejběžnějším způsobem balení geotextilií jsou role o šířce od 1 do 6 m, nebo skládané balíky. Pokud to povaha výrobku vyžaduje, je výrobek pro usnadnění manipulace navinutý na kartonovou, plastovou nebo kovovou návinku. S těžkou rolí se potom nejlépe manipuluje pomocí ocelové tyče připevněné na vysokozdvižný vozík nebo lžíci nakladače, která se zasune do návinky.

Přeprava geotextilií

Pokud je role kratší, lze použít také vidle pro manipulaci s paletami. Malé role určené pro hobby uživatele se snadno manipulují přenášením pomoci rukou. Při mechanizované manipulaci je důležité zabránit poškození geotextilie.

TIP: Roli geotextilie nikdy netáhněte nebo nevláčejte po zemi. Vyvarujete se tím jejímu poškození.

Skladování

Pokud budete geotextilie skladovat, neměly by ležet přímo na zemi, aby byly chráněny před nečistotami a vlhkostí. Zejména netkané geotextilie mají schopnost nasávat vodu a manipulace s rolí nasáklou vodou je mimořádně obtížná.

Skladování geotextílií

Nejvhodnější je ukládat role na trámky, případně plachtu a plachtou je také zakrýt. Pokud dojde k vážnějšímu poškození nebo znečištění geotextilie během skladování, raději takto znehodnocenou geotextilii nepoužívejte.

Zásady skladování geotextilií:
 1. Skladujte role geotextilií vleže na suchém místě
 2. Chraňte geotextilie před UV zářením
 3. Skladujte role geotextilií pod střechou nebo role zakryjte plachtou
 4. Udržujte geotextilie viditelně označené
 5. Zabraňte skladování jiného materiálu na geotextiliích
 6. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, abyste geotextilie nepoškodili

Příprava podkladu pod geotextilií

Pokládce geotextilie musí předcházet úprava podkladu ve shodě s projektovou dokumentací, zejména:

•    Očištění od nežádoucích předmětů (kamení, balvany, dřevo, sklo, kov…)
•    Vyplnění prohlubní vhodným materiálem
•    Urovnání a zhutnění

Příprava podkladu pod geotextílií

Povrch, kam bude geotextilie instalována, musí být zbaven veškerých nečistot. U jemných geotextilií se jedná především o ostré kameny, pařezy a větve. Všechny tyto předměty by mohly způsobit poškození geotextilie, a tím i ztrátu požadovaných vlastností. Pro použití pod příjezdovou cestu je vhodné, aby byla zemní pláň rovinná, tj. bez jam a hrbolů, a zhutněná.

Stříhání geotextilií

•    Stříhání: nůžky na plech, zahradnické nůžky, odporový drát nebo jiné vhodné pomůcky
•    Dělení role: motorová pila, úhlová bruska

Většinu geotextilií lze na požadované rozměry upravit stříháním nebo řezáním. Vhodné je použít odlamovací nůž nebo ostré zahradní nůžky. Na netkané geotextilie určené k zakrytí záhonků postačí obyčejné nůžky.

Pokud je potřeba užších pásů geotextilie, lze řezat i celou roli. K tomu se používá motorová pila nebo rozbrušovačka s velkým kotoučem. Roli je nutné v místě řezu zpevnit izolační páskou nebo podobným materiálem. Pokud řežeme celou roli geotextilie, může dojít k jejímu spečení na řezu. Při roztahování role pak dojde k vzájemnému odtržení, které nemá vliv na funkčnost výrobku.

Pokládka pásů geotextilie

Pro správnou instalaci geotextilie se řiďte následujícími pokyny.

•    Odviňte z role asi 1 m délky a položte odvinutý konec role na zem
•    Zatižte odvinutý konec role zeminou nebo kameny
•    Rozviňte roli v požadovaném směru na potřebnou délku
•    Ustřihněte potřebnou délku role
•    Napněte rozvinutý pás geotextilie tak, aby se odstranily veškeré sklady a vlny pásu
•    Zatižte konec pásu zeminou nebo kameny

Pokládka geotextilie - rozvinutí role

Vzájemné spojování pásů geotextilie

 • Spojení pásů dle specifikací projektu
 • Nejméně však přesahem 300 mm
 • Orientace přesahu musí respektovat směr rozhrnování materiálu
 • Zatížení přesahu (zemina, kameny)

Překlady pásů geotextílií

Vyznačte si, kde chcete umístit výsadbu. Na vyznačených místech rozřízněte geotextilii do tvaru písmene X ve velikosti odpovídající kořenovému balu. Zasaďte sazenice. Rohy geotextilie překlopte zpět k sazenicím, očistěte povrch od zeminy. Geotextilie není nutné zakrývat. 

Zásyp geotextilie

 • Rovnoměrné rozmístění zásypového materiálu na položenou geotextilii
 • Materiál nesmí padat na geotextilii z výšky, hrozí její poškození
 • Rozhrnutí materiálu z dílčích hromad se provede pomocí lžíce rypadla nebo nakladače
 • Použití dozeru na větší vzdálenosti je nepřípustné, zásyp se segreguje, dochází k vlnění geotextilie
 • Zhutnění

Zasypání geotextilie

Po geosyntetických výrobcích a tedy i po geotextiliích je zakázáno pojíždět/jezdit. Doporučená mocnost vrstvy, která umožní pojíždění, je minimálně 150 mm, pokud není v projektu nebo instalačním postupu uvedeno jinak. Sypání zeminy z velké výšky je zakázáno, aby nedošlo k poškození nebo srolování geotextilie.

Pohyb mechanismů po geotextilii

•    Žádné stavební mechanismy nesmí přímo pojíždět položenou geotextilii
•    Minimální tloušťka ochranné vrstvy činí 150 mm

Pohyb strojů po geotextilii

Geotextilie v zelených plochách

Vyznačte si, kde chcete umístit výsadbu. Na vyznačených místech rozřízněte geotextilii do tvaru písmene X ve velikosti odpovídající kořenovému balu výsadby

Vyznačení výsadby na geotextilii

Zasaďte sazenice. Rohy geotextilie překlopte zpět k sazenicím, očistěte povrch od zeminy.

Výsadba zeleně přes geotextilii

Geotextilii není nutné zakrývat, ale pro lepší estetický dojem prostoru je vhodné plochu pokrýt mulčovací kůrou nebo štěrkem.

Mulč na geotextilii

Oprava poškozené geotextilie

V případě poškození geotextilie odstranit zdroj poškození a poškozené místo překrýt geotextilií s přesahem 1 m od hrany poškození.

Vaše dotazy

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.