Geotextilie pro separaci materiálů

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Separace nebo-li oddělování je jednou z nejčastějších použití geotextilií. Jakákoliv geotextilie (tkaná, netkaná nebo pletená) vložená mezi dva materiály rozdílné kvality nebo složení poskytuje konstrukci celou řadu výhod.

V mnoha zemích je vkládání geotextilií do konstrukcí, zejména komunikací, pro jejich nesporný přínos prakticky povinné.

Přínosy geotextilie použité pro separaci:
  1. zabraňuje vzájemnému mísení materiálů různé kvality nebo složení
  2. zlepšuje vlastnosti vrstvy materiálu, pod kterým je uložena
  3. zvyšuje únosnost konstrukce, ve které je použita
  4. propouští bez problémů vodu
  5. umožňuje odstraňovaní konstrukce bez znehodnocení použitých materiálů

Zejména poslední vyjmenovaný přínos nabývá v současné době na významu. I tak běžný materiál, kterým je drcené kamenivo, se v poslední době stává vzácným, protože zdrojů kamene ubývá, a navíc roste cena energie, potřebná pro jeho vytěžení a rozdrcení. Proto jednoduchá separace takového materiálu a jeho oddělení např. od zeminy je stále důležitější.

Separace pod cestu nebo chodník

Budujete příjezdovou cestu k domu nebo jenom chodníček kolem něj? Zajistěte si už před začátkem výstavby jejich stálost.

Stavba příjezdové cesty k domu nebo garáži případně zpevněné cesty kolem domu nebo na zahradě vyžaduje pečlivou přípravu. Geotextilie samotná zajistí oddělení zeminy v podloží a kvalitního nakupovaného materiálu (písku nebo štěrku), který se zpravidla používá pod nově budované cesty. Geotextilie případně v kombinaci s dalšími geosyntetiky, jako jsou geomříže nebo geobuňky, zabrání vyjíždění hlubokých kolejí od vašeho automobilu díky roznesení lokálního tlaku od kola na širší plochu.

Geotextilie se vždy umisťuje na připravenou zeminu, a to v takové hloubce, abychom mohli do požadované finální úrovně uložit všechny uvažované podkladní vrstvy (zpravidla štěrk nebo písek) i vlastní pojížděnou nebo pochozí vrstvu (dlažba, zámková dlažba, zatravňovací tvárnice). Předtím je vhodné zeminu v podloží vyrovnat, řádně zhutnit a v případě potřeby také odvodnit.

Pásy geotextilie se na takto připravený podklad ukládají s přesahem 300 mm. Na geotextilii se nasype a zhutní nosná vrstva z kameniva, a to podle toho, jak bude daná vrstva zatěžovaná. Na tuto vrstvu se potom klade zvolená finální úprava pojížděné nebo pochozí plochy podle vkusu stavitele a charakteru zatěžování. Geotextilii je vhodné uložit pod všechny podkladní vrstvy kameniva, štěrku nebo makadamu, a to vždy na kontaktu zeminy podloží a kupovaného kvalitního kameniva.

Zde uvádíme vzorová řešení pro skladby s geotextiliemi v různě zatížených plochách se zámkovou dlažbou.

Plocha určená pro pěší

Skladba podkladních vrstev plochy pro pěší

Zpevněná plocha pro pojezd osobními vozy do 3,5 t na běžném podloží bez vody

Skladba podkladních vrstev pojízdné plochy pro vozy do 3,5 t bez vody

Zpevněná plocha pro pojezd osobními vozy do 3,5 t na špatném podloží (zvodnělé, jílovité apod.)

Skladba podkladních vrstev pojízdné plochy do 3,5 t na zvodnělém podloží

Zpevněná plocha pro pojezd osobními vozy nad 3,5 t na běžném podloží bez vody

Skladba podkladních vrstev pro pojezd vozidly nad 3,5t na běžném podloží

Zpevněná plocha pro pojezd osobními vozy nad 3,5 t na nekvalitním podloží (voda, jemnozrnné zeminy apod.)

Skladba podkladních vrstev pro pojezd vozidly nad 3,5t na zvodnělém podloží

Zpevněná plocha pro pojezd nákladními automobily

Pokud budete uvažovat o výstavbě plochy pojížděné nákladními automobily, je vždy lepší se obrátit na odborníky, kteří Vám se skladbou a s použitím vhodných geosyntetických materiálů poradí.

Díky použití geotextilie se vrstvy zminy nemohou vzájemně mísit ani při zaplavení vodou, a cesty tak fungují dlouhá léta bez potřeby oprav. Zabránění smísení kvalitního nakupovaného kameniva v podkladních vrstvách a zeminy z podloží je velmi důležité z důvodu rizika ztrácení vlastností zeminy.

Separace pod parkovacím stáním

Pokud budujete parkoviště pro osobní nebo i nákladní vozy, postupujte obdobně jako u budování cesty. Protože se obvykle jedná o větší plochu, kde bude dlouhodobě působit zatížení od aut, je vhodné skladbu konstrukce parkoviště konzultovat s odborníkem.

Separace do jízdáren

Pro separaci jemnozrnného podloží od podkladních vrstev v jízdárnách doporučujeme použití kvalitní netkané polypropylenové geotextilie s plošnou hmotností 200 g/m², v případě špatného podloží potom s min. plošnou hmotností 300 g/m². Je třeba počítat s tím, že v místech častého zatížení (např. prostor doskoku koní za překážkami) bude mít každá geotextilie nižší životnost. Důležité je dodržovat přesahy jednotlivých pásů geotextilií min. 300 mm. Další informace o tom, jak zpevnit povrch ve výběhu pro koně.

Geotextilie pod umělý trávník

Při aplikaci umělého trávníku na zeminu je žádoucí, aby pod touto plochou neprorůstal plevel z podloží. Pro zamezení prorůstání proto doporučujeme na kontakt umělého trávníku a podloží vložit netkanou nebo tkanou geotextilii s plošnou hmotností od 50 g/m². Před položením geotextilie je nutné podklad srovnat, vyplnit prohlubně, případně odstranit ostré předměty. Trávník s geotextilií doporučujeme kotvit pomocí kotevních prvků minimální délky 150 mm.

Geotextilie pod geobuňky nebo geomříže

Při budování více zatěžovaných ploch nebo při výskytu neúnosné nebo zvodnělé zeminy v podloží budované cesty, doporučujeme mezi geotextilii a kamenivo vložit i stabilizační geomříž, která celou konstrukci ještě více zpevní.

Geotextilie pod geomříží na železniční trati

Tkaná polypropylénová geotextilie umístěná pod stabilizační geomříž brání vytlačování podloží do vrstvy kvalitního kameniva trati

Dalším způsobem, jak dosáhnout kýženého efektu je zpevnění vrstev kameniva geobuňkami.

Geotextilie pod geobuňkami

Netkaná textilie tvoří podklad chodníku vytvořeného z geobuněk a drobného štěrku

Typ použité geotextilie pod geomříž nebo pod geobuňky závisí na kvalitě podloží. Pokud se potýkáte s velmi měkkým podložím s výskytem vody, doporučujeme použít kvalitnější netkanou polypropylenovou geotextilii s plošnou hmotností kolem 300 g/m². V případě pevnějšího podloží, potom bude stačit netkaná polypropylenová geotextilie s plošnou hmotností 200 g/m².

Separace pod základovou desku

V případě zvodnělého podloží při výstavbě základů pod rodinné domy se používá pro účely urychlení sedání podsyp ze štěrku nebo štěrkopísku. Při následné betonáži je potom na takto upravený povrch vhodné uložit geotextilii (případně fólii). Jako nejvhodnější je v tomto případě použití tkané polypropylenové geotextilie s odolností proti propíchnutí min. 4 kN, které splňují geotextilie s pevností kolem 30 kN a plošnou hmotností cca 150 g/m².

Separace pod pergoly a chatky

Pro separaci jemnozrnného podloží pod pergolami a chatkami doporučujeme použití netkané polypropylenové geotextilie s plošnou hmotností min. 100 g/m², příp. tkané polypropylenové s minimální plošnou hmotností 90 g/m².

Separace pod zahradní domek

Pokud na svém pozemku budujete zahradní domek, doporučujeme uložit na upravené podloží před vlastní výstavbou použití netkané polypropylenové geotextilie s plošnou hmotností min. 100 g/m², příp. tkané polypropylenové s minimální plošnou hmotností 90 g/m².

Geotextilie pod gabiony

Při výstavbě gabionů se geotextilie používají zejména ze dvou důvodů. Prvním je zajištění ochrany kameniva v gabionovém koši před jeho znečištěním zeminou zásypu na rubu gabionu při jeho výstavbě.

Druhým důvodem je zajištění proudění vody ze zeminy do gabionu nebo z gabionu do zeminy, aniž by se do gabionu vyplavovala již uložená zemina. Sekundárním efektem použití geotextilie mezi gabionem a zeminou (tedy ošetření gabionu na rubové straně) je ochrana povrchového povlaku drátů před působením ostrých úlomků zeminy nebo kameniva.

Geotextilie za rubem gabionu

Černá netkaná textílie chrání kamenivo gabionu před jeho znečištěním zeminou, kterou je gabion obklopen

TIP: geotextilie se v kontaktu s gabionem používá všude, kde dochází ke kontaktu gabionu se zeminou

Pro separaci gabionů doporučujeme použití netkané polypropylenové geotextilie s plošnou hmotností min. 200 g/m², příp. tkané polypropylenové s minimální plošnou hmotností 120 g/m².

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.