Další druhy geosyntetik

Geotextilie se řadí mezi geosyntetika, což jsou funkční výrobky, u kterých je minimálně jedna součást vyrobená ze syntetického nebo přírodního polymeru. K nejčastěji používaným geosyntetikům se kromě geotextilií řadí i další výrobky.

Geomříže

Jde o geosyntetický výrobek, který má rovinnou otevřenou strukturu tvořenou systémem vzájemně na sebe kolmých podélných a příčných žeber. Ta mohou být v průsečíku spojena kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním.

Otvory geomříží jsou obvykle o velikosti 10–100 mm a umožňují částicím zeminy/horniny nebo jiným geotechnickým materiálům proniknout skrz otvor geomříže. Jsou vhodné například pro použití v konstrukčních vrstvách komunikací.

Další geosyntetika: geomříže

Geosítě

Jsou to geosyntetika, jež se podobají geomřížím, ale jsou poddajnější, žebra jsou uložena přes sebe v různých směrech a slouží jinému účelu než geomříže. Geosítě se vyrábějí především z polymerů, ale také z oceli nebo přírodních materiálů.

Geosítě nacházejí uplatnění zejména tam, kde je potřeba se přizpůsobit podkladu nebo dochází k jeho deformacím během fungování konstrukce. Častým použitím geosítí je ochrana skalních svahů vůči erozi horniny vlivem zvětrávání a působení mrazu. Tomuto rozrušování skalních bloků nebo vrstev dobře vzdorují ocelové geosítě, které zabraňují nebo usměrňují pády úlomků na pozemní komunikace, železniční tratě a veřejné nebo soukromé prostory.

Další geosyntetika: geosítě

Geosítě lze využít k budování ochranných plotů a bariér. Mezi geosítě řadíme i přírodní protierozní sítě jsou otevřené dvojrozměrné konstrukce z přírodních materiálů (jutové, kokosové vlákno) v podobě sítě určená primárně k protierozní ochraně svahu s působností 3–5 let.

Georohože

Georohože jsou trojrozměrné propustné struktury vyrobené z polymerních vláken a/nebo jiných prvků mechanicky, tepelně, chemicky či jinak spojených. Tyto výrobky jsou určeny na protierozní ochranu svahů.

Chrání svahy a břehy, které jsou namáhány větrem, deštěm, proudící vodou nebo vlnami. Georohože jsou někdy také označovány slovem geomatrace. Mezi georohože řadíme i výrobky z přírodních materiálů.

Další geosyntetika: georohože

Geobuňky

Geobuňky jsou trojrozměrné propustné polymerní konstrukce ve tvaru včelího plástu, vyrobené z proužků fólie vzájemně spojených svařováním. Stěny geobuněk mohou být děrované pro dosažení jejich propustnosti. Geobuňky se používají pro stabilizaci, zlepšení základových podmínek, vyztužování a jako protierozní prvek např. pro zadržení částic zemin, kořenů nebo malých rostlin při zemních a stavebních pracích a především na namáhané břehy nádrží a toků.

Další geosyntetika: geobuňky

Geosyntetická izolace

Představuje materiál s nízkou propustností používaný ve stavebním inženýrství. V případě polymerní geosyntetické izolace plní funkci polymery, u jílové izolace jíl.

Další geosyntetika: geomembrany

Geokompozity

Jak už z názvu plyne, geokompozity kombinují vlastnosti geomříží, geotextilií a případně i fólií. Mohou mít funkci drenážní, ochranou či výztužnou. Nejčastěji se používají při budování drenážních systémů a odvodňovacích konstrukcí, na skládkách odpadů, a při vyztužování a separaci konstrukčních vrstev pod násypy.

Další geosyntetika: geokompozity

Přehled funkcí jednotlivých druhů geosyntetik

Druh výrobku Izolace Oddělení vrstev, filtrace Odvodnění Ochrana Protierozní ochrana Vyztužování
Netkaná geotextilie Ne Ano Ano Ano Ne Ne
Tkaná geotextilie Ne Ano Ne Ne Ne Ano
Geomříž Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Geosíť  Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Georohož Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Geobuňka Ne Ne Ne Ne Ano Ano
Polymerní geosyntetická izolace Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Jílová geosyntetická izolace Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Geokompozit  Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Přírodní protierozní síť  Ne Ne Ne Ne Ano Ne

 

Vaše dotazy

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.