Geotextilie pod cestu

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Oddělování nebo-li separace je jednou z nejčastějších použití geotextilií. Jakákoliv geotextilie (tkaná, netkaná nebo pletená) vložená mezi dva materiály rozdílné kvality nebo složení poskytuje stavební konstrukci celou řadu výhod.

V mnoha zemích je vkládání geotextilií do konstrukcí cest pro jejich nesporný přínos prakticky povinné.

Přínosy geotextilie použité pro oddělování:
  1. zabraňuje vzájemnému mísení materiálů různé kvality nebo složení
  2. zlepšuje vlastnosti vrstvy materiálu, pod kterým je uložena
  3. zvyšuje únosnost konstrukce, ve které je použita
  4. propouští bez problémů vodu
  5. umožňuje odstraňovaní konstrukce bez znehodnocení použitých materiálů

Posledně uvedený přínos nabývá v současné době na významu. I tak běžný materiál, kterým je drcené kamenivo, se v poslední době stává vzácným, protože zdrojů kamene ubývá, a navíc roste cena energie, potřebná pro jeho vytěžení a rozdrcení. Proto jednoduchá separace takového materiálu a jeho oddělení např. od zeminy je stále důležitější.

Pokládka geotextilie pod cestu

Geotextilie se vždy umisťuje na připravenou zeminu, a to v takové hloubce, abychom mohli do požadované finální úrovně uložit všechny uvažované podkladní vrstvy (zpravidla štěrk nebo písek) i vlastní pojížděnou nebo pochozí vrstvu (dlažba, zámková dlažba, zatravňovací tvárnice). Předtím je vhodné zeminu v podloží vyrovnat, řádně zhutnit a v případě potřeby také odvodnit.

Pásy geotextilie se na takto připravený podklad ukládají s přesahem 300 mm. Na geotextilii se nasype a zhutní nosná vrstva z kameniva, a to podle toho, jak bude daná vrstva zatěžovaná. Na tuto vrstvu se potom klade zvolená finální úprava pojížděné nebo pochozí plochy podle vkusu stavitele a charakteru zatěžování. Geotextilii je vhodné uložit pod všechny podkladní vrstvy kameniva, štěrku nebo makadamu, a to vždy na kontaktu zeminy podloží a kupovaného kvalitního kameniva.

Zde uvádíme vzorová řešení, kde je zobrazena geotextilie pod zámkovou dlažbu pro různě zatížené plochy, ale stejně tak může tvořit poslední vrstvu konstrukce jiný materiál jako např. zahradní dlažba, asfalt, beton, nebo jen kalená dusaná štěrkodrť. Ve všech uvedených skladbách chodníků a cest se ukládá geotextilie pod štěrk. Její použití v jiné poloze není obvyklé.

Chodníky a plochy pro pěší

Skladba je vhodná pro pouze pro provoz pěších nebo velmi lehkých vozů pro všechny typy podloží. Používá se tedy hlavně pro budování chodníků, cest a pěšin tam, kde se nepředpokládá možný pojezd vozidel. Pokud budete uvažovat s občasným provozem vozidel, volte raději skladbu určenou pro osobní nebo nákladní vozy. Z velkého množství různých geotextilií postačí pro pěší komunikace netkaná geotextilie z recyklovaných surovin nebo lehká tkaná stavební geotextilie. Pro menší plochy je možné použít také zahradní tkanou geotextilii.

POZOR: I jediné projetí těžkého vozu po ploše určené pro pěší může konstrukci významně poškodit.

Skladba podkladních vrstev plochy pro pěší

Geotextilie pod chodník a plochy pro pěší

Cesty pro osobní vozy do 3,5 t na pevném podloží

Budujete příjezdovou cestu k domu, zajistěte si už před začátkem výstavby její stálost. Stavba příjezdové cesty k domu nebo garáži případně zpevněné cesty kolem domu nebo na zahradě vyžaduje pečlivou přípravu. Geotextilie samotná zajistí oddělení zeminy v podloží a kvalitního nakupovaného materiálu (písku nebo štěrku), který se zpravidla používá pod nově budované cesty. Kvalitní pevná netkaná geotextilie, v případě zvodnělého podloží v kombinaci s tuhou stabilizační geomříží, zabrání vyjíždění hlubokých kolejí od vašeho automobilu díky roznesení lokálního tlaku od kola na širší plochu.

Skladba podkladních vrstev pojízdné plochy pro vozy do 3,5 t bez vody

Geotextilie do cesty pro osobními vozy na pevném podloží

Cesty pro osobní vozy do 3,5 t na zvodnělém podloží

Skladba podkladních vrstev pojízdné plochy do 3,5 t na zvodnělém podloží

Geotextilie do cesty pro osobními vozy na zvodnělém podloží

Cesty pro nákladní vozy nad 3,5 t na pevném podloží

Pokud budete uvažovat o výstavbě plochy pojížděné nákladními automobily, je vždy lepší se obrátit na odborníky, kteří Vám se skladbou a s použitím vhodných geosyntetických materiálů poradí. Při správném návrhu se díky použití geotextilie jednotlivé vrstvy zeminy nemohou vzájemně mísit ani při zaplavení vodou, a cesty tak fungují dlouhá léta bez potřeby oprav. Zabránění smísení kvalitního nakupovaného kameniva v podkladních vrstvách cest a zeminy z podloží je velmi důležité z důvodu rizika postupné ztráty vlastností vrstev kameniva vlivem znečištění jemnozrnnou zeminou.

Pokud budujete parkoviště pro osobní nebo i nákladní vozy, postupujte obdobně jako u budování cesty. Protože se obvykle jedná o větší plochu, kde bude dlouhodobě působit zatížení od aut, je vhodné i skladbu konstrukce parkoviště konzultovat s odborníkem. Pokud se přesto rozhodnete vybudovat cestu plochu pro nákladní automobily svépomocí, použijte obdobné netkané geotextilie jako u cest pro osobní vozy, avšak s vyšší hmotností. V případě vlhkého nebo zvodnělého podloží nezapomeňte použít ještě geomříž.

Skladba podkladních vrstev pro pojezd vozidly nad 3,5t na běžném podloží

Geotextilie do cesty pro nákladní vozy na pevném podloží

Cesty pro nákladní vozy nad 3,5 t na zvodnělém podloží

Skladba podkladních vrstev pro pojezd vozidly nad 3,5t na zvodnělém podloží

Geotextilie do cesty pro nákladní vozy na zvodnělém podloží

Doporučené parametry geotextilií pod cestu

 

Aplikace

Hmotnost netkané geotextilie

Hmotnost tkané geotextilie Další doporučení
Chodníky a plochy pro pěší 200 až 300 g/m2 90 až 150 g/m2  
Cesty pro osobními vozy na pevném podloží 200 až 300 g/m2 90 až 150 g/m2 v kombinaci s geomříží 30/30 kN/m
Cesty pro osobními vozy na zvodnělém podloží 300 až 400 g/m2   v kombinaci s geomříží 30/30 kN/m
Cesty pro nákladní vozy na pevném podloží 200 až 300 g/m2    
Cesty pro nákladní vozy na zvodnělém podloží 300 až 400 g/m2   v kombinaci s geomříží 30/30 kN/m

Vaše dotazy

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.