Geotextilie pro drenáž a ochranu materiálů

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Často se geotextilie používá k ochraně. Může chránit mechanicky tak, že svou přítomností brání poškození nějakého materiálu. Často se této vlastnosti využívá při ochraně např. izolačních fólií. Geotextilie také chrání tím, že brání propouštění jemných částic zeminy do různých odvodňovacích zařízení, tedy brání jejich zanášení. Toho se často využívá u drenážních trubek nebo v odvodňovacích příkopech. Pro ochranu se téměř výhradně používají geotextilie netkané.

Ochrana odvodnění pomocí geotextilie

Drenáž je vhodné vést podél všech stěn, které budou v kontaktu se zeminou, stejně tak v místech, kde potřebujeme rychle a řízeně odvést vodu z povrchu. Fungující celek tvoří několik prvků. Nejčastěji se jedná o kombinaci drenážní (např. štěrkové) vrstvy a geotextilie v kontaktu mezi stěnou a zeminou, v případě drenážní rýhy pouze zeminou. Geotextilie působí jako filtrační vrstva, zadržuje jemné částice zeminy, zatímco současně propouští vodu.Nejvhodnější je v tomto případě použití netkané filtrační geotextilie s plošnou hmotností min. 140 g/m2.

 Geotextilie pro drenáž kolem rodinného domu
Geotextilie obalující štěrkovou drenáž nebo drenážní trubku

Na dno takto realizované drenáže, se pro rychlejší odvedení vody, umisťuje drenážní potrubí, nejčastěji o průměru 100 mm a uložené ve spádu, které je taktéž vhodné obalit výše zmíněnou filtrační geotextilií, aby nedocházelo k jejímu zanášení. V případě, že drenážní vrstvu tvoří oblé kamenivo, příp. kamenivo menší frakce (zhruba do velikosti max. zrna 20 mm), je možné použít filtrační geotextilii s menší gramáží - min. 100 g/m2.

Dalším vhodným řešením pro drenážní příkopy, drenážní rýhy nebo trativody do hloubky 1 m je použití geokompozitu Interdrain nebo Viadrain, které obsahují geosyntetickou drenážní vrstvu. Při použití těchto výrobků je možné ušetřit za kamenivo drenážní vrstvy a jeho dopravu, v případě Viadrainu je součástí výrobku i drenážní potrubí.

Geotextilie pro drenážní příkop (trativod)
Obalení drenážního příkopu (trativodu) geotextilií

Doporučené výrobky:

  • netkaná polypropylenová geotextilie s plošnou hmotností min. 140 g/m2
  • filtrační geotextilie s menší gramáží - min.  100 g/m2

Ochrana izolační fólie v jezírkách

Pokud plánujete na své zahradě vybudovat zahradní jezírko, doporučujeme do vyhloubené jámy nejdříve umístit geotextilii. Zabráníte tím proražení jezírkové fólie kameny a dalšími předměty. Textilie také brání fólii proti prorůstání kořínků rostlin a ztrátám vody průsakem. Jako podkladní jezírkovou fólii je vhodné využít netkanou geotextilii s plošnou hmotností 400g/m2 a více. V případě, že máte k dispozici geotextilii o plošné hmotnosti 200 g/m2, je možné geotextilii o plošné hmotnosti 400 g/m2 nahradit dvěma vrstvami této geotextilie.

Geotextilie pod jezírkovou fólii

Silná netkané textílie chrání fólii zahradního jezírka před propíchnutím ostrými úlomky kamenů nebo jinými předměty

Stejná geotextilie je také vhodná jako podložka pod bazén. Zabraňuje poškození bazénové fólie. Pokládá se na urovnanou zeminu zbavenou ostrých kamenů nebo na písek.

Doporučené výrobky:

  • netkaná polypropylenová geotextilie s plošnou hmotností 400g/m2 a více

Ochrana hydroizolace v domě

S izolací proti vodě v domě se potkáme nejčastěji při odizolování suterénu nebo sklepu domu od okolní zeminy, při ochraně prostoru domu proti radonu nebo ochraně proti vodě na plochých střechách. Ve všech těchto případech je potřeba, aby byla izolace chráněna proti poškození. Z tohoto důvodu se k izolační vrstvě vždy přikládá vrstva ochranná, ve většině případů tvořená silnou netkanou geotextilií. Tato geotextilie zabraňuje poškození izolace sklepů zeminou nebo kamenivem, které se při zahrnování stavební jámy a následném zhutňování na izolaci tlačí. Čím hrubší je zeminový zásyp, tím snadněji může k poškození izolace dojít.

U izolací proti radonu nebo izolace střech se pak jedná o ochranu proti poškození při pokládce izolací a následnému pohybu osob nebo i nějakých mechanizmů po izolačních vrstvách. Jistě si nikdo nepřeje díky poškozené izolaci plnit dům pronikajícím radioaktivním plynem nebo opravovat právě dokončenou střechu po prvních deštích.

Geotextilie pod bazény a vířivky

Netkané geotextilie se často využívají jako ochrana dna bazénu nebo vířivky před poškozením (protržením nebo propíchnutím) ostrým předmětem (kámen, dřevo, hřebík atd.), který zůstal nebo se objevil na ploše, na kterou se bazén instaluje. Co se týká pravidel pro výběr geotextilie, můžeme se řídit několika jednoduchými zásadami.

5 zásad výběru geotextilie pod bazén:
  1. zvolte netkanou geotextilii co největší plošné hmotnosti, minimálně 300 g/m2
  2. velikost geotextilie by měla přesahovat půdorys bazénu alespoň o 1 metr na všech stranách
  3. potřebujete-li geotextilii sestavit z více pásů, položte jednotlivé pásy k sobě bez mezery
  4. nastavujete-li pásy geotextilie, položte raději ještě jednu vrstvu geotextilie kolmo na směr předchozí vrstvy
  5. geotextilii ostřihněte na požadovaný tvar až po napuštění bazénu
Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.