Geotextilie do drenáží

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Často se geotextilie používá k ochraně. Může chránit mechanicky tak, že svou přítomností brání poškození nějakého materiálu. Této vlastnosti využívá např. při ochraně izolačních fólií. Geotextilie také chrání tím, že brání propouštění jemných částic zeminy do různých odvodňovacích zařízení, tedy brání jejich zanášení. Toho se často využívá u drenážních trubek nebo v odvodňovacích příkopech. Pro ochranu se téměř výhradně používají geotextilie netkané.

Ochrana trativodů, drenáží a francouzských drénů

Drenážní trasa je obvykle tvořena hrubozrnným kamenivem obaleným geotextilií. Pro zvýšení množství a rychlosti drénu je možné do spodní části drenážního prostoru umístit drenážní trubku (trubka s perforovanými stěnami). Drenážní trasy je vhodné vést podél všech stěn, které jsou v kontaktu se zeminou stejně jako v místech, kde potřebujeme rychle a řízeně odvést vodu z povrchu.

Fungující celek tvoří obvykle několik prvků. Nejčastěji se jedná o kombinaci drenážní štěrkové vrstvy a geotextilie v kontaktu se zeminou. Geotextilie působí jako filtrační vrstva, zadržuje jemné částice zeminy, zatímco současně propouští vodu. Nejvhodnějším materiálem pro kamenitou výplň drénu je tříděné kamenivo, ve kterém není obsažena jemná frakce, např. štěrkodrť 16/32 mm. Filtrační vrstvu pak zajistí použití netkané filtrační geotextilie.

Geotextilie v trativodu
Geotextilile odděluje v drenážním příkopu štěrk od rostlého terénu a brání zanášení drenáže

Při použití řešení doplněného o drenážní potrubí se na dno takto realizované drenáže pro rychlejší odvedení vody umisťuje potrubí nejčastěji o průměru 100 mm uložené ve spádu. Trubky drenážního potrubí je také vhodné obalit geotextilií, aby nedocházelo k jejímu zanášení. Drenážní trubka s geotextilií je také odolnější vůči možnému poškození trubky při jejím zasypávání. V případě, že drenážní vrstvu tvoří oblé kamenivo nebo drcené kamenivo menší frakce (zhruba do velikosti zrna 20 mm), je možné použít filtrační geotextilii s menší gramáží (min. 100 g/m2).

Geotextilie do trativodu a do štěrkových drenáží
Geotextilie obalující štěrkovou drenáž s drenážní trubkou nebo trativod

Úsporným řešením pro drenážní příkopy, drenážní rýhy nebo trativody do hloubky cca 1 m může být použití drenážního geokompozitu, který obsahuje drenážní vrstvu z geosyntetického materiálu. Při použití těchto výrobků je možné ušetřit nemalé finanční prostředky za kamenivo drenážní vrstvy a jeho dopravu.

Ochrana hydroizolace v domě

S izolací proti vodě v domě se potkáme nejčastěji při odizolování suterénu nebo sklepu domu od okolní zeminy, při ochraně prostoru domu proti radonu nebo ochraně proti vodě na plochých střechách. Ve všech těchto případech je potřeba, aby byla izolace chráněna proti poškození.

Z tohoto důvodu se k izolační vrstvě vždy přikládá vrstva ochranná, ve většině případů tvořená silnou netkanou geotextilií. Tato geotextilie zabraňuje poškození izolace sklepů zeminou nebo kamenivem, které se při zahrnování stavební jámy a následném zhutňování na izolaci tlačí. Čím hrubší je zeminový zásyp, tím snadněji může k poškození izolace dojít.

Ochrana hydroizolace geotextilií

U izolací proti radonu nebo izolace střech se pak jedná o ochranu proti poškození při pokládce izolací a následnému pohybu osob nebo i nějakých mechanizmů po izolačních vrstvách. Jistě si nikdo nepřeje kvůli poškozené izolaci plnit dům pronikajícím radioaktivním plynem nebo opravovat právě dokončenou střechu po prvních deštích.

Geotextilie jako ochrana svislé hydroizolace
Ochrana rubové hydroizolace opěrné zdi pomocí geotextilie

Doporučené parametry geotextilií do drenáží

Aplikace

Hmotnost netkané geotextilie

Hmotnost tkané geotextilie Další doporučení
Ochrana trativodů, drenáží a francouzských drénů 100 až 200 g/m2   vhodná kombinace s drenážní trubkou
Ochrana hydroizolace v domě 400 až 500 g/m2    

Vaše dotazy

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.