Geotextilie na zahradách

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Geotextilie v zelených střechách

Zelené střechy, ať už s intenzivní nebo extenzivní zelení, je nutné udržovat více či méně (podle typu zeleně) zavlaženou. Slouží k tomu akumulační a drenážní vrstva. Filtrační geotextilie zabraňuje splavování materiálu do drenážního systému. Hydroizolace musí být odolná proti prorůstání kořenů. Podporou ji může být geotextilie s ochrannou funkcí.

Příklad skladby lehké extenzivní zelené střechy:
 1. Zeleň
 2. Zemina
 3. Filtrační geotextilie
 4. Drenážní vrstva
 5. Ochranná geotextilie

Jako separačně - filtrační geotextilii do zelených střech na rozhraní zeminy a drenážní vrstvy je vhodné použít netkanou geotextilii s velkou propustností (o hmotnosti do 140 g/m2) např. Colorgen T. Ochranná geotextilie naopak musí splňovat požadavek na poměrně vysokou plošnou hmotnost. V tomto případě doporučujeme použití geotextilie s plošnou hmotností 300 g/m2 a vyšší - např. Geotess nebo GEO RPES 300.

Geotextilie do zelené střechy

Netkaná textilie z recyklovaného polypropylénu chrání střešní konstrukci (dole) zatímco filtrační geotextilie zajišťuje propouštění vody do drenážní vrstvy

Geotextilie do vyvýšených záhonů

Geotextilie se používá i při zakládání vyvýšených záhonů. Po instalaci záhonu se geotextilií vyloží prostor budoucího záhonu a na něj se nasype kvalitní zemina. Geotextilie zajistí při zalévání, že se kvalitní zemina nebude ze záhonu vyplavovat pod záhon do původní země, případně na povrch, na kterém je záhon umístěn. Zároveň bude omezovat prorůstání plevele do záhonu.

Geotextilie do vyvýšených záhonů

Netkaná textilie vložena mezi zeminu a konstrukci vyvýšeného záhonu brání úniku zeminy mimo záhon

Geotextilie ve vertikálních zahradách

Vertikální zahrady nazývané také jako zelené stěny je označení pro výsadbu rostlin na nějaký svislý podklad nebo do svislého uspořádání. Historicky se takové výsadby prováděly od nepaměti, stačí připomenout visuté zahrady královny Semiramis nebo suché zdi různých venkovských stavení.

Dnešní vertikální zahrady využívají celou řadu tradičních i moderních materiálů, z nichž každý má svoje přednosti, ale i záporné stránky. Výběr konkrétního materiálu nebo výrobku pak záleží na preferenci každého z nás.

Stavební prvky vertikálních zahrad:
 1. Stavebnice z truhlíků nebo plastových květináčů
 2. Koše ze železa, plastu nebo dřeva (kari sítě, palety atd.)
 3. Trubky nebo potrubí z plastu, oceli, kameniny, betonu
 4. Závěsné textilní kapsy
 5. Geotextilie na hydroizolačním podkladu

Podíváme trochu blíže na poslední uvedený prvek, tedy geotextilii. Geotextilie pro vertikální zahrady by měla mít určité vlastnosti, které zaručí, že bude fungovat dostatečně dlouho a spolehlivě. Musí tedy být

 • trvanlivá
 • pevná
 • propustná
 • nesmí se časem deformovat

Trvanlivost je dána materiálem geotextilie (polypropylén nebo polyester), který musí být upraven, aby odolával zejména UV záření a oxidaci. Pevnost je dosahována technologií výroby geotextilie, obecně jsou vhodné geotextilie tkané a pletené. Propustnost zaručují prakticky všechny typy geotextilií, geotextilie s většími průlinami nemají tendenci se zalepovat zeminou (zanášet se). Pokud se geotextilie nemá časem deformovat, měla by být vyztužená. Samozřejmě míra deformace je závislá na zatížení, čím větší objem zeminy bude na geotextilii působit, tím více je vyztužení důležité. Pro vyztužení se používají skelné nebo polyesterové pramence, které jsou na geotextiliích našité.

Geotextilie ve vertikální zahradě
Vertikální zelená stěna vyrobená za použití geotextilie (foto Čarokvěty)

Použití geotextilií na hydroizolačním podkladu se do celého světa i k nám rozšířilo z Francie. Geotextilie se upevňuje ve dvou vrstvách na hydroizolační podložku, svrchní vrstva se prořízne, čímž se vytvoří otvory, do kterých jsou potom vysázeny rostliny. Výhodou tohoto způsobu výstavby zelených stěn je, že rostliny jsou na každé podložce vzájemně kapilárně propojené. Vertikální zahrada vytvořená z geotextilie připevněné na tenkou hydroizolační podložku je mimořádně lehká a nezatěžuje příliš konstrukce, na něž se upevňuje.

Výše uvedený výčet stavebních prvků vertikálních zahrad není samozřejmě konečný. Všechny stavební prvky lze také vzájemně kombinovat do cesčetných architektonických variant. Trend vertikálních zahrad a zelených střech se stále vyvíjí spolu s možnostmi nových materiálů a technologií.

Ochrana vegetace při výstavbě

Geotextilie je také vítaným pomocníkem při ochraně stromů a jiných dřevin před poškozením. Funguje to tak, že se kmeny stromů geotextilií obalí a tento zábal se zajistí provazem nebo drátem, aby z kmene stromu nesklouznul. Takto je dřevina chráněna proti lehkému mechanickému poškození např. při různých sportovních soutěžích nebo při manipulacích na zahradách. Pokud je nebezpečí poškození větší, např. při stavbách rodinných domů, zesiluje se ochrana tak, že se geotextilií obalené stromy ještě obloží svisle prkny, které se ke kmenu stromu přitáhnou drátem. Taková ochrana potom dokáže zabránit poškození stromu i při nárazu vozidla do stromu.

Ochrana kmene stromu při stavbě

Černá netkaná textílie vložená mezi kůru stromu a ochranné fošny brání poškození stromu i při případném nárazu stavební techniky do stromu

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.