Další použití geotextilií

Co se v článku dozvíte? Klikněte na kapitolu a přečtěte si, co vás právě zajímá

Použití geotextilie s geomříží

Při budování více zatěžovaných ploch nebo při výskytu neúnosné nebo zvodnělé zeminy v podloží budované cesty, doporučujeme mezi geotextilii a kamenivo vložit i stabilizační geomříž, která celou konstrukci ještě více zpevní.

Geotextilie pod geomříží na železniční trati
Tkaná polypropylénová geotextilie umístěná pod stabilizační geomříž brání vytlačování podloží do vrstvy kvalitního kameniva trati

Geotextilie pod geobuňky

Dalším způsobem, jak dosáhnout kýženého efektu je zpevnění vrstev kameniva geobuňkami.

Geotextilie pod geobuňkami
Netkaná textilie tvoří podklad chodníku vytvořeného z geobuněk a drobného štěrku

Typ použité geotextilie pod geomříž nebo pod geobuňky závisí na kvalitě podloží. Pokud se potýkáte s velmi měkkým podložím s výskytem vody, doporučujeme použít kvalitnější netkanou polypropylenovou geotextilii s vyšší plošnou hmotností (lze se orientovat v tabulce uvedené dále na této straně). V případě pevnějšího podloží, potom bude stačit netkaná polypropylenová geotextilie s plošnou hmotností při spodní hranici níže uvedeného rozmezí.

Ochrana gabionové konstrukce

Při výstavbě gabionů se geotextilie používají zejména ze dvou důvodů. Prvním je zajištění ochrany kameniva v gabionovém koši před jeho znečištěním zeminou zásypu na rubu gabionu při jeho výstavbě.

Druhým důvodem je zajištění proudění vody ze zeminy do gabionu nebo z gabionu do zeminy, aniž by se do gabionu vyplavovala již uložená zemina. Sekundárním efektem použití geotextilie mezi gabionem a zeminou (tedy ošetření gabionu na rubové straně) je ochrana povrchového povlaku drátů před působením ostrých úlomků zeminy nebo kameniva.

Geotextilie za rubem gabionu
Černá netkaná textílie chrání kamenivo gabionu před jeho znečištěním zeminou, kterou je gabion obklopen

TIP: geotextilie se v kontaktu s gabionem používá všude, kde dochází ke kontaktu gabionu se zeminou

Pro separaci gabionů doporučujeme použití netkané polypropylenové geotextilie s plošnou hmotností doporučenou v níže uvedené tabulce. Pro tento účel lze také použít tkanou polypropylenovou geotextilii.

Ochrana čerstvého betonu proti vysokým teplotám

Na čerstvý beton působí vlivy prostředí jako sluneční svit, vítr, déšť a někdy i mráz. Nejčastěji je nutné zabránit vysoušení povrchu betonu vlivem vysokých teplot nebo větru a to například zakrytím fólií. Další možností je vodní mlžení nebo vlhčení přes geotextílii.

Geotextilie na zakrytí betonu
Při vodním mlžení nebo vlhčení musí teplota vody odpovídat teplotě povrchu betonu

POZOR: před položením jakékoliv savé vrstvy na beton je nutné tuto vrstvu vždy navlhčit. Proto geotextílii nikdy nepokládejte na povrch betonu suchou. Došlo by k okamžitému odsátí vody z povrchu betonu a tím ke sprašování jeho povrchu.

Při této aplikaci nejsou technické parametry geotextilie podstatné. Postačující jsou i výrobky vyrobené z recyklovaných surovin, např. recyklovaného polyesteru.

Ochrana vegetace při výstavbě

Geotextilie je také vítaným pomocníkem při ochraně stromů a jiných dřevin před poškozením. Funguje to tak, že se kmeny stromů geotextilií obalí a tento zábal se zajistí provazem nebo drátem, aby z kmene stromu nesklouznul. Takto je dřevina chráněna proti lehkému mechanickému poškození např. při různých sportovních soutěžích nebo při manipulacích na zahradách. Pokud je nebezpečí poškození větší, např. při stavbách rodinných domů, zesiluje se ochrana tak, že se geotextilií obalené stromy ještě obloží svisle prkny, které se ke kmenu stromu přitáhnou drátem. Taková ochrana potom dokáže zabránit poškození stromu i při nárazu vozidla do stromu.

Ochrana kmene stromu při stavbě
Černá netkaná textílie vložená mezi kůru stromu a ochranné fošny brání poškození stromu i při případném nárazu stavební techniky do stromu

Ochrana citlivých ploch při výstavbě

Pro účinnou ochranu před potřísněním zdí, podlah, dlažby při malování či jiných stavebních pracech se používají vedle fólií i geotextilie. Opět nezáleží na materiálu, barvě nebo technických parametrech.

Geotextilie pro ochranu citlivých ploch
Netkaná geotextilie jako ochrana betonové dlažby při stavebních pracech na fasádě domu

Výroba geotextilní zelené stěny

Vertikální zahrady nazývané také jako zelené stěny je označení pro výsadbu rostlin na nějaký svislý podklad nebo do svislého uspořádání. Historicky se takové výsadby prováděly od nepaměti, stačí připomenout visuté zahrady královny Semiramis nebo suché zdi různých venkovských stavení.

Dnešní vertikální zahrady využívají celou řadu tradičních i moderních materiálů, z nichž každý má svoje přednosti, ale i záporné stránky. Výběr konkrétního materiálu nebo výrobku pak záleží na preferenci každého z nás.

Stavební prvky vertikálních zahrad:
  1. Stavebnice z truhlíků nebo plastových květináčů
  2. Koše ze železa, plastu nebo dřeva (kari sítě, palety atd.)
  3. Trubky nebo potrubí z plastu, oceli, kameniny, betonu
  4. Závěsné textilní kapsy
  5. Geotextilie na hydroizolačním podkladu

Podíváme trochu blíže na poslední uvedený prvek, tedy geotextilii. Geotextilie pro vertikální zahrady by měla mít určité vlastnosti, které zaručí, že bude fungovat dostatečně dlouho a spolehlivě. Musí tedy být

  • trvanlivá
  • pevná
  • propustná
  • nesmí se časem deformovat

Trvanlivost je dána materiálem geotextilie (polypropylén nebo polyester), který musí být upraven, aby odolával zejména UV záření a oxidaci. Pevnost je dosahována technologií výroby geotextilie, obecně jsou vhodné geotextilie tkané a pletené. Propustnost zaručují prakticky všechny typy geotextilií, geotextilie s většími průlinami nemají tendenci se zalepovat zeminou (zanášet se). Pokud se geotextilie nemá časem deformovat, měla by být vyztužená. Samozřejmě míra deformace je závislá na zatížení, čím větší objem zeminy bude na geotextilii působit, tím více je vyztužení důležité. Pro vyztužení se používají skelné nebo polyesterové pramence, které jsou na geotextiliích našité.

Geotextilie ve vertikální zahradě
Vertikální zelená stěna vyrobená za použití geotextilie (foto Čarokvěty)

Použití geotextilií na hydroizolačním podkladu se do celého světa i k nám rozšířilo z Francie. Geotextilie se upevňuje ve dvou vrstvách na hydroizolační podložku, svrchní vrstva se prořízne, čímž se vytvoří otvory, do kterých jsou potom vysázeny rostliny. Výhodou tohoto způsobu výstavby zelených stěn je, že rostliny jsou na každé podložce vzájemně kapilárně propojené. Vertikální zahrada vytvořená z geotextilie připevněné na tenkou hydroizolační podložku je mimořádně lehká a nezatěžuje příliš konstrukce, na něž se upevňuje.

Výše uvedený výčet stavebních prvků vertikálních zahrad není samozřejmě konečný. Všechny stavební prvky lze také vzájemně kombinovat do cesčetných architektonických variant. Trend vertikálních zahrad a zelených střech se stále vyvíjí spolu s možnostmi nových materiálů a technologií.

Specifické použití geotextilií

Protierozní ochrana pomocí pytlů z geotextilie

Pytle ušité z geotextilie naplněné např. pískem se používají k ochraně břehů vodních toků nebo mořského pobřeží před vodní erozí. Dále se používají pro vyplňování vymletých děr, uzavírání protržených hrází apod.

Geobags z geotextilie jako protierozní ochrana
Opevnění břehů pomocí vaků z geotextílie (zdroj TenCate Geosynthetics)

Textilní květináče

Z netkaných geotextilií lze ušít textilní květináče, tzv. „grow bags“. Pro tento účel jsou vhodné geotextilie černé barvy, s vyšší plošnou hmotností a z čistého polypropylenu (mají vyšší pevnost a menší tažnost než ty, které jsou vyrobeny z recyklovaných surovin). Textilní květináče jsou prodyšné, takže umožňují větší kontakt půdy se vzduchem než klasické květináče. Lepší provzdušnění zabraňuje zhutnění půdy, takže rostliny mohou snáze přijímat živiny z půdy.

Textilní květináče
Grow bags z geotextilií vydrží mnoho sezón

Odvodňovací systém pro kaly a sedimenty

Geotextilní vaky mohou fungovat jako filtr pro zachytávání nežádoucích sedimentů a kalů, kdy jsou tyto po vytěžení vloženy do vaku. Skrz geotextilii projde pouze voda a sediment a kal zůstane ve vaku a naloží se s ním dle potřeby.

Geotextilie a filtrace kalů
Filtrování vody skrze pomocí geotextilních vaků (zdroj TenCate Geosynthetics)

Geotextilie jako ochrana při demolici

V jihoafrické Pretorii využili geotextilii jako bariéru zachytávající úlomky suti při demolici 14-ti podlažní budovy. Geotextilie chránila i přilehlou univerzitní budovu a kostel s vitrážemi.

Geotextilie chrání při demolici okolní budovy
Clony z geotextilie okolo demolované budovy (zdroj video IGS - International Geosynthetics Society)

Geotextilie chrání sníh a led v Alpách před táním

Rakušané považují ledovce za národní poklad. V létě je zakrývají bílými netkanými geotextiliemi pro zachování přirozeného ledu a sníhu. V Tyrolsku stála v roce 2021 výroba jednoho m³ sněhu 3 Eura, pokrytí ledovců geotextilií stojí méně než 2 Eura. Podobně postupují i v dalších aplských zemích.

Ochrana ledovců a sněhu před táním
Bílá geotextilie chrání v létě alpské ledovce a sníh v lyžařských centrech před vysokými teplotami (zdroj TenCate Geosynthetics)

Využití netkané geotextilie ve výstavní expozici

Kvalitní geotextilie se nemusí použít jen ve stavebnictví. Chce to dobrý nápad s precizním provedením záměru a místo zahrnutí zeminou geotextilii naopak vystavíme.

Geotextilie jako součást výstavní expozice
Výstavní plochy z prefabrikovaných dřevěných panelů byly potažený bílou nebo nebo černou geotextilií (foto eArch)

Doporučené parametry geotextilií pro další aplikace

Aplikace

Hmotnost netkané geotextilie

Hmotnost tkané geotextilie Další doporučení
Použití geotextilie s geomříží 200 až 300 g/m² 90 až 150 g/m²  
Geotextilie pod geobuňky 200 až 300 g/m² 90 až 150 g/m²  
Ochrana gabionové konstrukce 200 až 300 g/m² 90 až 150 g/m²  
Ochrana čerstvého betonu proti vysokým teplotám 200 až 300 g/m²    
Ochrana vegetace při výstavbě 200 až 300 g/m²    
Ochrana citlivých ploch při výstavbě 200 až 300 g/m²    
Výroba geotextilní zelené stěny 100 až 200 g/m²   Vhodný je výztužný kompozit 50/50 kN/m

Vaše dotazy

Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.

Cookies pomáhají Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zpříjemnit nakupování na našem webu, usnadnit Vám řadu kroků při nákupu a sami se mohli stále zlepšovat. Kliknutím na tlačítko „Ano, v pořádku“ souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce „Informace o cookies“.