Geotextilie pro drenáž

Drenáž je vhodné vést podél všech stěn, které budou v kontaktu se zeminou. Fungující celek tvoří několik prvků, který spolupůsobením odvádí prosakující vodu.

Drenážní potrubí, nejčastěji o průměru 100 mm a uložené ve spádu, je nutné obsypat štěrkopískem a celé zabalit do drenážní geotextilie. Geotextilie působí jako filtrační vrstva a zadržuje jemné částice zeminy.

Při výběru geotextilie je třeba zvážit druh zeminy, do které se drenáž ukládá. Pokud je zemina jemnozrnná (velikost zrno do 0,06 mm) je nutné vybrat geotextilii s velikostí otvoru ok O90 menší než 0,1 mm. Pro ostatní zeminy je doporučena geotextilie s velikostí ok od 0,1 do 0,3 mm.

Nejvhodnější je použít geotextilie z polypropylenu, které mají dlouhou životnost. Výběr není omezen jen na tkané geotextilie, je možné použít i netkané.

Parametry vhodné geotextilie prodrenáž:

  • Primární funkce: separační, filtrační
  • Doporučený typ: netkaná i tkaná
  • Materiál: polypropylen
  • Plošná hmotnost: 100-300 g/m2
  • Odolnost proti protržení (CBR): min. 2 kN
  • Propustnost vody kolmo k výrobku min. 10 l/m2.s

Pokud je filtrační obsyp ostrohranný, je vhodné použít geotextilii s 300 g/m2.

Vhodná textilie pro jemnozrnné zeminy:

Vhodná textilie pro ostatní zeminy:

 

Vhodným řešením pro drenážní příkopy, drenážní rýhy nebo trativody do hloubky 1 m je geokompozit Viadrain.