Manipulace s geotextiliemi

Geotextilie jsou ve své podstatě odolné a trvanlivé výrobky. Ale stejně jako pro jiné stavební materiály, tak i pro geotextilie platí, že jejich vlastnosti tolik důležité ke správné funkci výrobku, může ovlivnit nesprávná manipulace a skladování. Jak tedy s výrobky správně zacházet, aby si udržely požadované vlastnosti?

Přeprava

Nejběžnějším typem balení geotextilií jsou role o šířce od 1 do 6 m, nebo balíky. Pokud to povaha výrobku vyžaduje, je výrobek pro usnadnění manipulace navinutý na kartonovou, plastovou nebo kovovou návinku. S těžkou rolí se potom nejlépe manipuluje pomocí ocelové tyče připevněné na vysokozdvižný vozík nebo lžíci nakladače, která se zasune do návinky. Pokud je role kratší, lze použít také vidle pro manipulaci s paletami.

Skladování

Geotextilie by neměly ležet přímo na zemi, aby byly chráněny před nečistotami a vlhkostí, které mohou poškodit především netkané geotextilie. Nejvhodnější je ukládat role na trámky, případně plachtu a zakrýt je plachtou. Pokud dojde k poškození nebo znečištění materiálu, nelze takový materiál do stavby použít.

Příprava povrchu

Povrch, kam bude geotextilie instalována, musí být zbaven veškerých nečistot. U jemných geotextilií se jedná především o ostré kameny, pařezy a větve. Všechny tyto předměty by mohly způsobit poškození geotextilie, a tím i ztrátu požadovaných vlastností. Pro použití pod příjezdovou cestu je vhodné, aby byla zemní pláň rovinná, tj. bez jam a hrbolů, a zhutněná.

Kombinace více geosyntetik

Při současném použití více druhů geosyntetik je jejich pořadí určeno projektem a je nutné jej respektovat, aby byla zachována funkčnost navrženého řešení (např. při stabilizaci podloží se nejdříve položí separační geotextilie a na ni geomříž).

Stříhání

Většinu geotextilií lze na požadované rozměry upravit stříháním nebo řezáním. Vhodné je použít odlamovací nůž nebo ostré zahradní nůžky. Na netkané geotextilie určené k zakrytí záhonků postačí obyčejné nůžky. Pokud je potřeba užších pásů geotextilie, lze řezat i celou roli. K tomu se používá motorová pila nebo rozbrušovačka s velkým kotoučem. Roli je nutné v místě řezu zpevnit izolační páskou nebo podobným materiálem. Pokud řežeme celou roli geotextilie, může dojít k jejímu spečení na řezu. Při roztahování role pak dojde k vzájemnému odtržení, které nemá vliv na funkčnost výrobku.

Pokládka

Geotextilie při instalaci co nejvíce napínáme, aby se netvořily sklady a vlny a zajistíme je. Zajištění geosyntetik se provádí kolíky, balvany nebo hromadami zásypového materiálu, aby se během zasypávání neposouvaly a nevlnily. Geotextilie a geomříže by měly být zasypány do doby uvedené v technických specifikacích výrobku.

Sypání a rozmisťování materiálu

Po geosyntetických materiálech je zakázáno pojíždět/jezdit. Doporučená mocnost vrstvy, která umožní pojíždění, je minimálně 150 mm, pokud není v projektu nebo instalačním postupu uvedeno jinak. Sypání zeminy z velké výšky je zakázáno, aby nedošlo k poškození nebo srolování geotextilie.

Materiály přicházející do styku s geotextilií

Polyester (PET) velmi špatně snáší zásadité prostředí a koroduje v něm. Konkrétně dochází k zásadité hydrolýze polyesteru. Z tohoto důvodu nesmí geotextilie vyrobené z polyesteru přijít do kontaktu s prostředím s pH > 9. Jsou to například zeminy stabilizované vápnem, cementem, betonové suspenze a beton. Důsledkem je pokles pevnosti v tahu (což je jeden z důležitých vstupních parametrů statického výpočtu) a s tím související nižší stupeň stability, než návrh od projektanta. Z polymerů typických pro výrobu geosyntetik nejlépe odolává zásaditému prostředí vysokohustotní polyethylén (HDPE).