Přikotvení na svazích

sklon svahu Svah 4:1 14° Svah 3:1 cca 18°
schéma kotvení Kotvící schéma pro svahy 4:1 Kotvící schéma pro svahy 3:1
počet kolíků
na 1 m2 plochy svahu
cca 0,8
cca 1,35

 

sklon svahu Svah 2:1 cca 27° Svah 1:1 nad cca 45°
schéma kotvení Kotvící schéma pro svahy 2:1 Kotvící schéma pro svahy 1:1
počet kolíků
na 1 m2 plochy svahu
2 cca 4,1

 

sklon svahu Koryta a kanály rychle tekoucí voda
nebo břehy trvalých toků
schéma kotvení Kotvící schéma pro koryta a kanály
počet kolíků
na 1 m2 plochy svahu
cca 4,1